Böcker och serietidningar

Historian om böcker och serietidningar

För att boken skulle kunna gå från tidsödande och för hand kopierad dyrgrip till att massproduceras, krävdes boktryckarkonsten. I Europa var det Johann Gutenberg som år 1454 kom att massproducera den 42-radiga Bibeln. Hela 200 exemplar kunde ges ut med hjälp av boktryckarkonsten. Masstryckningen av böcker kom snabbt att förändra både utbudet och antalet böcker. Den tidigare så allvetande Bibeln fick konkurrerande litteratur i form av biografier, vetenskapsböcker, filosofi, dramer och prosa. Från att ha funnits ungefär 100 000 böcker totalt i Europa under 1400-talet, kom det under 1500-talet i Europa att skapas flera miljoner böcker som trycktes och distribuerades för de läskunniga i samhället, vilket var en relativt liten andel av befolkningen i Europa.

  • Boktryckarkonsten revolutionerade samhället
  • Massproduktion gjorde det möjligt för fler att nås av budskapen
  • Europas äldst bevarade bok är en evangeliebok
  • Serietidningen uppstod först i USA
  • Japan störst på serietidningar

Europas äldst bevarade bok

Priset för Europas äldsta bok landade på 97 miljoner kronor, och det var The British Library som blev den lycklige vinnaren. Evangelieboken ”St: Cuthbert Gospel” skrevs i slutet av 600-talet, av biskopen St: Cuthbert. Han var ett engelskt helgon som levde på ön Lindisfarne, utanför Englands norra kust. Under den sista perioden av Cuthberts liv var han eremit och levde på ön Innis Farne. Vikingar härjade i området vid 800- och 900-talet. Munkarna flydde till andra regioner i England, och de tog med sig helgonet och hans privata kista för att föra dem i säkerhet. År 1104, var vikingarnas tid förbi och munkarna beslutade att föra Cuthberts kista till en sista vila i katedralen i Durham. Vid iordningställandet av begravningsceremonin fann man den gamla evangelieboken i kistan.

En mer populär författare, av böcker som läses än idag, är skrivna under 1500-talet av den engelska författaren William Shakespeare. Det mesta av vad författaren William Shakespeare producerade vad gäller texter, dramer, pjäser och böcker, författades mellan åren 1589 och 1608. Flertalet av hans verk är av tragikomisk karaktär och ofta med dramatiska livsöden som handling. En annan författare, som kan sägas ha lagt grunden för komiken, är den spanske författaren Miguel Cervantes och hans klassiska bok Don Quijote. Boken trycktes första gången år 1605. När läsandet i Europa tilltog under 1700-talet kom även nyhetstidningar att börja tryckas i allt större upplagor, och i samband med nyhetstidningens popularitet – skulle de första tecknade, satiriska serierna att bli ett stående inslag i nyhetstidningarna.

Första serietidningen och de tidiga serierna

De tidiga serierna som tecknades var ofta skämtsamma, satiriska och mycket uppskattade av läsarna av nyhetstidningarna. Den första som trycktes var en sammanställning serier som förekommit i tidningar tidigare, och den gick under namnet “Famous Funnies”. Den utkom år 1933 i USA, och skulle visa sig sätta standarden för hur en serie skall utformas och se ut. Walt Disneys “Mickey Mouse” kom ut som serietidning redan år 1932 och anses vara en av de äldsta seriepublikationerna i världen. När det kommer till serier och superhjältar är Superman först av alla, då dessa tidningar utgavs redan 1938 i USA. Både Marvel och DC Comics uppkommer under slutet av 1930-talet i USA. Seriekulturen blir snabbt populär, och fenomenet sprids världen över.

Serietidningar är idag större än någonsin, både i USA och Europa. Dock är Japan det land i världen som producerar absolut mest serietidningar. Japanska serier kallas manga och de är ofta fortsättningsserier som pågår under många år. Publikationerna sker i stora telefonkatalogsstora antologier, och omfånget brukar ligga på cirka 300–800 sidor. Varje serie får ungefär 15–45 sidor per kapitel/tidning. Tidningsserierna samlas ofta i mer påkostade utgåvor, vilka är avsedda att sparas och samlas på. En tredjedel av alla tryckta publikationer i Japan beräknas vara serieböcker och mangatidningar. Endast en liten del av all japansk manga som produceras i Japan blir översatt till engelska, dock börjar företagen i Japan inse att det förmodligen skulle gynna försäljningen avsevärt, och alltfler mangaserier översätts idag till andra språk.

Böcker och serietidningar idag

Både böcker och serier läses i stor omfattning världen över. Även om en stor del av verken publiceras digitalt och därmed kan läsas på surfplattor, mobiler eller datorer, verkar det vara serietidningarnas och böckernas tryckta format som läsare trots allt föredrar. Däremot har nyhetstidningen och dess tryckta upplagor stadigt minskat alltsedan digitaliseringen och utvecklingen av bärbar teknologi. Både böcker och serietidningar kommer förmodligen att tryckas och läsas i pappersformat även under lång tid framöver. För det är något speciellt med att vända blad, vika hundöron och spara böcker/serietidningar i pärmar och bokhyllor. Kort sagt, den analoga upplevelsen av att läsa, vända blad och prassla med en serietidning verkar inte gå att digitalisera fullt ut. Tur är väl det!

 

 

Leave a Comment